Poměr 1. Vypočítej velikost vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, jestliže velikosti jsou v poměru 4 : 5 : 6.

 2. Mosaz obsahuje zinek a měď v poměru 3 : 7. Kolik kilogramů každého kovu je třeba na 7,5 kg mosazi?

 3. Vyjádři poměrem:
  1. do školy dojíždí vlakem 20 žáků, autobusem 60 žáků
  2. tužka je za 50 haléřů, štětec za 3 koruny
  3. v autobusu bylo 6 dětí a 24 dospělých
  4. turista ujde za hodinu 4 km, cyklista třikrát více

 4. Narýsuj dvě úsečky tak, aby jejich délky byly v poměru:
   a) 3:2b) 1:4c) 5:10

 5. Vyjádřete co nejmenšími čísly tyto poměry:
   a) 18:24e) 800:2000i) 30:9
   b) 16:80f) 117:54j) 175:50
   c) 140:840g) 20:36k) 252:288
   d) 315:126h) 1890:2520 

 6. Porovnejte poměrem:
   a) 1cm a 1 mc) 50 kg a 1te) 2 h a 12 ming) 2,5 m a 10 cm
   b) 1 kg a 1 gd) 0,5 kg a 200 gf) 1 km a 125 mh) 5 měsíců a 1 rok

 7. Rozdělte číslo 42 na dva díly v poměru:
   a) 1:2c) 3:4e) 10:11
   b) 5:1d) 5:9 

 8. Každé z čísel 10, 60, 35, 2, 9 rozdělte na dva díly v poměru 1 : 4

 9. Dané číslo rozdělte na dva díly v uvedeném poměru. Není-li poměr v základním tvaru, upravte nejprve na základní tvar:
   a) 252; 5:1c) 14; 15:60e) 1430; 3:7g) 60; 18:22
   b) 175; 12:72d) 104; 1:3f) 23,4; 1:0,8h) 260; 1,5:1,75

 10. Zvětšete číslo:
   a) 7 v poměru 3:1b) 455 v poměru 10:7c) 12 v poměru 5:2d) 296 v poměru 11:4

 11. Zmenšete číslo:
   a) 10 v poměru 1:2b) 67 v poměru 1:100c) 114 v poměru 2:3d) 2,1 v poměru 3:5

 12. Bronz obsahuje měď a cín v poměru 41:9. Kolik mědi a cínu je v jednom kg bronzu?

 13. Mosaz je slitina mědi a zinku v poměru 3:7. Kolik gramů mědi a kolik gramů zinku je v mosazné součástce o hmotnosti 0,25kg?

 14. Ve třídě je 32 žáků. Počet žáků studujících angličtinu a počet žáků studujících němčinu je v poměru 4,5 :3,5. Kolik žáků studuje němčinu?

 15. Rozděl graficky úsečku AB, která měří 8 cm, v poměru 2:3:5

 16. Rozdělte číslo 60 v těchto poměrech:
   a) 1:2b) 2:3c) 1:5d) 7:3

 17. * 3 ozubená kola (s počty zubů 32, 24 a 36) do sebe těsně zapadají.
  1. Kolikrát se otočí 3. kolo, jestliže se 1. kolo otočí 18x?
  2. Kolikrát se otočí 1. kolo, jestliže se 2. kolo otočí 12x?

 18. * Kolik kg musí vážit člověk vzdálený 2,5m od rovnovážného bodu houpačky, jestliže naproti sedí 75 kg osoba ve vzdálenosti 2m?


POMĚR - prezentace

POMĚR - ke stažení